We gebruiken cookies op deze website.

De Reducept Methode Opleidingsdag

De Reducept Methode Opleidingsdag

Word gecertificeerd Reducept behandelaar. Een geaccrediteerde opleidingsdag voor fysiotherapeuten, verpleegkundigen en andere pijnbehandelaars.

Inschrijven

De gecertificeerde opleiding voor Reducept aanbieders

De opleiding tot gecertificeerd Reducept behandelaar richt zich op de basisprincipes van pijneducatie, de psychologie van pijn en het leren toepassen van het Reducept protocol. In de kennisontwikkeling zijn de principes van moderne pijneducatie (explain pain) en Cognitieve Gedragstherapie leidend. Je leert over psychologische factoren in relatie tot chronische pijnklachten, en hoe je dit met behulp van Reducept in jouw behandeling integreert.

Kies jouw opleidingsdag
brain

Spelregels

Wil je je laten certificeren? Wij hebben dagen voor bestaande Reducept aanbieders en voor nieuwe gebruikers.

 • 24 september is op nieuwe gebruikers gericht en voor hen kostenvrij.
 • Ben je al klant bij Reducept? Dan adviseren wij jou naar de opleidingsdagen op 19 november 2022, 28 november 2022 en 2 februari 2023 te komen.

Hoeveel kost het? Normaal gesproken kost de opleiding €249,- (ex. btw) per deelnemer. Voor de eerste 2 behandelaars per praktijk zijn er ook gratis mogelijkheden:

 • Ben je nog niet aan het werk met Reducept? Dan is de opleidingsdag voor 24 september gratis.
 • Ben je al aan het werk met Reducept? Dan zijn de opleidingsdagen op 19 november, 28 november en 2 februari gratis.
 • Is je licentie verlopen? Dan tel je mee als nieuwe gebruiker. Dan is alleen de dag van 24 september gratis.

 

Schrijf je in.
Reducept exercise: be the judge of your thoughts

Wat leer je tijdens de opleiding?

Maak kennis met het pijnmodel van Moseley en Butler, de huidige ICD-11 classificaties van primaire en secundaire pijn en de indeling van nociceptieve, neuropathische en nociplastische pijn. Daarnaast leer je over de verschillende componenten in het biopsychosociale verklaringsmodel.

De opleidingsdag is geaccrediteerd door het keurmerk Fysiotherapie voor 6 punten. 

new

De ochtendsessie

 

 

1

De middagsessie

2

Inhoud van de lesdag

Introductie pijneducatie en het belang van pijneducatie

Het pijnmodel van Moseley en Butler wordt geïntroduceerd. De huidige ICD-11 classificaties van primaire en secundaire pijn wordt belicht, evenals de verdeling nociceptieve, neuropatische en nociplastische pijn. Daarbij worden de verschillende onderdelen in het biopsychosociale verklaringsmodel uitgelicht.

Oefening: Educatie over pijn geven

Deelnemers oefenen in het toelichten van de psychologische principes bij chronische pijn in een gesprek. Hoe leg je een biopsychosociaal model van pijn uit aan een patiënt, gebruik makend van een metafoor.

De psychologie van pijn en theorie achter Reducept

Er wordt dieper ingegaan op de wijze waarop Cognities, Emoties, Gedrag en Aandacht de perceptie van gevaar en daarmee (subjectieve) beleving van pijn reguleren (volgens het CGT model). De huidige stand van zaken met betrekking tot onderzoek en effectiviteit van psychologische behandelstrategieën wordt belicht, evenals de huidige stand van zaken van onderzoek naar Reducept als specifieke interventie voor pijneducatie en pijnmanagement. Deelnemers leren begrijpen welke theoretische principes achterliggend zijn bij de interventies die Reducept in VR aanbiedt.

Samenstelling protocol en werkboek patiënt

Deelnemers worden meegenomen in een uitleg van het protocol voor professionals. Wat is de inhoud van de sessies, hoe stem je deze af met de patiënt en hoe optimaliseer je psychologische interventies aanvullend op fysiotherapeutische behandeling. Er wordt stilgestaan bij de inhoud van het werkboek, dat is afgestemd op de psychologische thema’s doen, voelen, denken en aandacht.

Reducept: VR en dashboard 

Deelnemers werken met drie interventies die onderdeel uitmaken van de Reducept methodiek. De VR-bril, waarbij basis technische handelingen worden uitgelegd en er wordt stilgestaan bij eventuele risico’s. Het online dashboard, waarin de voortgang van patiënten gevolgd kan worden en hoe men deze data kan interpreteren. Veelvoorkomende problemen en oplossingen worden gedemonstreerd, en welke beslissingen behandelaars kunnen maken wanneer ze tegen een (technisch) probleem aanlopen.

Oefening: Reducept toepassen, rollenspel

Deelnemers oefenen in rollenspellen het toepassen van het Reducept protocol. Dit gaat om zowel het technisch handelen (toepassen VR-therapie en dashboard handelingen) als het uitleggen hoe men de therapie kan inzetten en beantwoorden van patiënt vragen over de therapie.

Reflecteren op vooruitgang en terugvalpreventie

Het belang van reflecteren op de ervaring als onderdeel van het leerproces wordt toegelicht. Er wordt basiskennis gedeeld over het bevragen van patiënten volgens de methode van het ‘socratische gesprek’. Daarnaast wordt omschreven hoe terugvalpreventie volgens de ‘stoplichtmethode’.

Oefening: Rollenspel terugvalpreventie en reflectie

Deelnemers gaan in rollenspellen oefenen met het stellen van vragen die uitnodigen tot reflectie en het opstellen van een preventieplan.

De trainers van de cursus

Louis Zantema, MSc. Klinische & Ontwikkelingspsychologie

 • GZ-Psycholoog en mede-eigenaar Fennema & Zantema
 • Mede-oprichter en directeur Wetenschap Reducept
 • Auteur 'Bevrijd van Pijn'

Marjon de Vreede, MSc. Klinische & Ontwikkelingspsychologie

 • Masterpsycholoog, uitvoerige behandelervaring pijnproblematiek
 • Hoofd relatiebeheer Reducept
speakers

Klaar om een gecertificeerd Reducept behandelaar te worden?

Schrijf je in voor een van de komende trainingsdagen via het formulier hieronder. Je kunt de datum een locatie kiezen die voor jou het beste werkt. We hopen je snel te zien!

De volgende geplande trainingsdagen:

 • 24 september - Van der Valk Hotel de Bilt - Route
 • 19 november - Van der Valk Hotel de Bilt - Route
 • 28 november - de Buorskip, Beetsterzwaag - Friesland - Kaart
 • 2 februari - Zuid, locatie wordt nog bevestigd

Kies een dag die jou goed uitkomt!

Inschrijven
232