Privacy policy

Privacyverklaring van RelieVR BV

RelieVR BV levert Virtual Reality toepassingen - waaronder Reducept - aan zorgverleners voor de behandeling van chronische pijn. Met behulp van een VR-bril met een speltraining wordt de patiënt geleerd om pijn positief te beïnvloeden. Wanneer een zorgverlener, zoals een ziekenhuis of een fysiotherapiepraktijk, gebruik maakt van ons product, dan is de zorgverlener verantwoordelijk voor het verwerken van patiëntgegevens. Deze gegevens vallen onder de WGBO (de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en zullen onderdeel worden van het patiëntendossier. Ben jij een patiënt en wil je meer informatie over de manier waarop er omgegaan wordt met je persoonsgegevens als jij (en je zorgverlener) gebruik maakt van Reducept, neem dan contact op met je zorgverlener.

Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij (RelieVR BV) verwerken van bezoekers van onze website geldt dat wij hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor onze klantgegevens. Hierbij respecteren wij de privacy van betrokkenen, zoals websitebezoekers en zorgverleners. Om te laten zien op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Welke gegevens gebruiken we en voor welk doel?

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website. Hierbij gaat het om algemene persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om het door jouw gevraagde contact te onderhouden.

Daarnaast verwerken wij klantgegevens. Hierbij gaat het om algemene persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook kunnen wij financiële gegevens verwerken. Deze verwerking vindt plaats om uitvoering te kunnen geven aan de tussen ons aangegane overeenkomst.

Tot slot maken we gebruik van cookies. Wil je hier meer informatie over, lees dan onze cookieverklaring.

Verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Daarom zullen wij jouw persoonsgegevens niet zonder je toestemming verstrekken aan anderen, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat.

Verstrekken wij persoonsgegevens aan landen buiten de EER?

Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op servers die binnen de EER (landen binnen de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) staan. Is het noodzakelijk om de verwerking plaats te laten vinden buiten de EER, dan zorgen wij ervoor dat er passende maatregelen worden getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Om deze reden hebben we in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Firewalls en virusscanners
 • Controle van toegekende bevoegdheden

Welke rechten heb je als het gaat over uw persoonsgegevens?

Je hebt verschillende rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens:

 • Inzage: je hebt het recht om je eigen gegevens in te zien
 • Correctie: onjuiste of onvolledige gegevens kun je laten corrigeren
 • Verwijdering: onder omstandigheden heb je het recht om je gegevens, of een deel daarvan, te laten verwijderen
 • Intrekken van toestemming: als wij persoonsgegevens van jou verwerken op basis van door jouw gegeven toestemming, dan kun je altijd beslissen om deze toestemming weer in te trekken
 • Beperking: onder omstandigheden heb je het recht om het gebruik van persoonsgegevens te laten beperken. Bijvoorbeeld als je gegevens mogelijk onjuist zijn.
 • Dataportabiliteit: je hebt het recht bepaalde gegevens te ontvangen en/of over te (laten) dragen naar een andere organisatie.
 • Bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, bijvoorbeeld als je niet langer onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kun je een verzoek per e-mail sturen naar: info@reducept.com. Om het verzoek in behandeling te kunnen nemen, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij nemen het verzoek zo snel mogelijk in behandeling en je ontvangt uiterlijk binnen een maand een reactie van ons hierover. Kan het verzoek onverhoopt niet in behandeling worden genomen, dan word je hierover gemotiveerd geïnformeerd. Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Ben je patiënt en maakt jouw zorgverlener gebruik van onze diensten, richt dan je verzoek aan je zorgverlener.

Welke bewaartermijnen hanteren wij?

Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor de doelstelling van de verwerking. Dit betekent dat wij jouw gegevens bijvoorbeeld niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan het contactverzoek of voor het uit kunnen voeren van een tussen ons aangegane overeenkomst. Hierbij houden we uiteraard rekening met wettelijke bewaartermijnen.

Wie zijn wij?

Naam:
RelieVR BV
Adres:
Margaretha de Heerstraat 7
Postcode en plaats:
8921 AK Leeuwarden
E-mailadres:
info@reducept.com
Telefoonnummer:
+31633148895

 

Cookieverklaring

 

De website van RelieVR maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst op het moment dat je onze website bezoekt. Hieronder kun je lezen van welke cookies wij gebruikmaken, waarvoor zij gebruikt worden en hoelang zij bewaard blijven.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies zodat onderdelen op onze website beter werken. Zo zorgen we ervoor dat je eenvoudiger op de website kunt navigeren en om in te kunnen loggen op ons dashboard.

Naam cookie Gebruik Levensduur
SESS* Identificeert RelieVR beheerders zolang zij zijn ingelogd op het administratiegedeelte van de website. Sessie
RelieVR_session Identificeert gebruikers zolang zij zijn ingelogd op het dashboardgedeelte van de website. Sessie
XSRF-token Beschermt tegen “Cross-site request forgery”-aanvallen. Sessie

Analytische cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Met behulp van deze cookies kunnen wij zien hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken het programma Google Analytics om bijvoorbeeld na te kunnen gaan welke zoekopdrachten op de website worden gebruikt en welke pagina’s vaak bezocht worden. De gegevens die we met cookies verzamelen, delen we niet met anderen. Wij hebben de volgende maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen:

 • IP-adressen worden geanonimiseerd
 • Het delen van gegevens met Google is uitgeschakeld.
Naam cookie Gebruik Levensduur
_ga Registreert een uniek identificatienummer op basis waarvan Google Analytics statistieken verzameld over het gebruik van de website door een bezoeker. 2 jaar
_gat Wordt gebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken aan de dienst te beperken. 1 dag
_gid Registreert een uniek identificatienummer op basis waarvan Google Analytics statistieken verzameld over het gebruik van de website door een bezoeker. 1 dag
collect (pixel) Verzamelt gegevens over het apparaat en gedrag van de gebruiker. Volgt de bezoeker tussen verschillende apparaten en marketingkanalen. Sessie

Functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op je privacy. Daarom hebben we geen toestemming van jou nodig om deze cookies te kunnen plaatsen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt je browser opnieuw instellen zodat je alle cookies kunt weigeren of zodat aangegeven moet worden wanneer er een cookie wordt verzonden. Wil je meer informatie over het weigeren en verwijderen van cookies, dan kun je de volgende website bezoeken: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen