We gebruiken cookies op deze website.

Terug naar het overzicht

Louis Zantema: Wetenschap en product 2021 in terugblik

Cliché, maar waar. 2021 is sneller voorbij gegaan dan we verwachten!

(Alweer) het derde jaar dat Reducept bestaat en inmiddels iets langer dan twee jaar dat Reducept beschikbaar is als VR therapie! In dit overzicht een terugblik op 2021 per thema en een kleine blik vooruit op 2022.

Reducept - een methode voor Chronische Pijn

De belangrijkste verandering voor Reducept afgelopen jaar zat hem meer in de details, maar zeker belangrijke details! Zo is Reducept sinds 2021 CE gecertificeerd als behandeling. Daarnaast hebben we dit jaar hard gewerkt aan het systeem ‘achter’ de therapie. Het dashboard en het programma dat alles met elkaar verbindt zijn volledig vernieuwd. Dat is gedaan met een oog op de toekomst, om de verbinding tussen de VR-bril en de therapeut te verbeteren. 

Reducept is ook ‘meer dan alleen een VR interventie’ geworden. Patiënten kunnen thuis makkelijker aan de slag met een eigen werkboek, oefeningen en webinars. We zijn daarnaast gestart om alle nieuwe klanten training (op locatie) te geven wanneer met Reducept gestart wordt.

Onderzoek in 2021

Onze eerste ‘randomized clinical trial’ (RCT) met Radboud en Rijnstate is dit jaar afgerond. Op dit moment wachten we op verwerking van de data, om volgend jaar hopelijk een eerste publicatie te zien. Daarnaast is eind dit jaar de studie ‘Therapeutic VR integrated within physiotherapy’ gestart. Een 4-jarig project waarin Reducept en bewegingsoefeningen in VR worden onderzocht in een fysiotherapeutische setting en waar uiteindelijk een grootschalige RCT zal gaan plaatsvinden. We hebben onze eerste stappen in Duitsland gezet, waar universiteitsklinieken de Duitse variant van Reducept testen.

Partners

Samen met onze partner SyncVR zijn we dit jaar vooral in ziekenhuizen gaan uitbreiden, waarbij op meer dan 10 plekken met Reducept gestart is. Daarnaast hebben we dit jaar in Amerika met onze partner XRhealth succesvol een eerste pilot met Reducept gestart. Vanaf begin 2022 zal Reducept via XRHealth beschikbaar zijn in de eerste Amerikaanse regio’s! 

Wat komt eraan?

De Reducept methode zal volgend jaar weer beetje bij beetje verbeteren. We werken aan een werkboek voor patiënten, dat ze tijdens een Reducept traject thuis kunnen volgen. De training voor professionals zal zich uitbreiden en een duidelijker programma bieden waar professionals zich aan kunnen vasthouden wanneer ze Reducept inzetten.

Met de lancering van het nieuwe dashboard is er qua stabiliteit al veel verbeterd. We hopen deze stabiliteit de komende periode uit te breiden en ervoor te zorgen dat alle data van patiënten goed in het dashboard weergegeven wordt - onafhankelijk van het type headset of device dat ze gebruiken om Reducept te spelen.

We blijven ons inzetten voor vergoeding van Reducept, waarbij we ons vooral hard maken voor vergoeding binnen het zorgprestatiesysteem in de eerste lijn. DBC systemen bieden vanuit zichzelf meer ruimte voor innovatie dan zorgprestaties, maar een andere belangrijke overweging is dat de zorgkosten kunnen dalen wanneer in de eerste lijn meer complexe (pijn)zorg kan worden behandeld door het inzetten van Reducept.  

Blijf op de hoogte in 2022! Zoals altijd, laten we samen de wereld bevrijden van pijn.

Met vriendelijke groet, 

Louis Zantema

 

Louis Zantema: Wetenschap en product 2021 in terugblik