We gebruiken cookies op deze website.

Terug naar het overzicht

Deel 3. Het verhaal van Jan: De rol van Reducept

Enige tijd geleden schrijft een lid van de Facebookpagina dat Reducept VR hem van nagenoeg alle pijn heeft afgeholpen. Geweldig! Ik zeg het hem niet na. Even later schrijft hij in reactie op mensen die teleurgesteld zijn dat een webinar niet door gaat in de trant van ‘Virtual Reality is het échte product van Reducept, andere activiteiten zijn mooi meegenomen’. Ook dat zeg ik hem niet na!

In februari 2020 begin ik met Reducept VR. Op advies van pijnspecialist Kallewaard van het Rijnstate ziekenhuis in Velp. Eindelijk een dokter die niet denkt in pillen als middel tegen chronische pijn. Zijn collega die ik eerder heb geconsulteerd is in 2015 nog niet zo ver. Dat geldt ook voor huis- en andere artsen. De woorden van Lorimer Moseley in zijn geweldige boek Begrijp de Pijn hebben mij sinds 2019 niet meer losgelaten: “In het eerste decennium van deze eeuw hebben we meer over chronische pijn ontdekt dan in duizenden jaren daarvoor”. Reducept is een product van die ontwikkeling.

Ik begin aan Reducept VR tegelijk met het afkicken van Fentanyl. Geen gelukkige samenloop want ik krijg hevige pijn in mijn bovenbenen en Reducept VR kan alleen zittend worden gespeeld. Maar ik pas de frequentie aan en houd vol, tot op de dag van vandaag. Ik geloof in het concept, speel gemiddeld drie keer per week drie onderdelen van het spel. Na 16 jaar chronische pijn en sterk afgenomen conditie verwacht ik niet dat deze helemaal over zal gaan. In die zin ben ik geen aanhanger van de term ‘bevrijd van pijn’. 

Toch noem ik Reducept een succesverhaal, ook voor mij. Maar dat op basis van het hele pakket: de virtual reality, de webinars, de oefeningen, de blogs, de cursussen en eerder het pijnjournaal. Van al die activiteiten heb ik bijna niets gemist en dat zegt iets over mijn geloof in de benadering die Reducept kiest. 

Wat brengt Reducept mij? Een breed aanbod dat is gebaseerd op moderne inzichten over chronische pijn. Pijneducatie en (in goed Nederlands) retrain-the-brain zijn belangrijke pijlers. Door te leren over wat chronische pijn is en hoe je deze kunt beïnvloeden heb ik stappen vooruit gezet. Ik ben mij anders tot de pijn gaan verhouden. Heb vanuit een totaalvisie geleerd wat belangrijk is om te denken, te voelen, te doen en te laten. In de weerbarstige praktijk van alledag en met 16 jaar pijn bagage in de rugzak is dat niet toe te passen. Maar er ontstaat geleidelijk een bedding die leidt tot innerlijke verandering en van daaruit tot aanpassing van mijn omgang met pijn. Die bedding wordt steeds breder en raakt gevuld met water dat één kant op stroomt. Water dat ik als helend ervaar. Het begint bij basisprincipes als op een verstandige manier actief worden en blijven. Recept Leden en Moseley Lezers zullen direct het plaatje voor zich zien van het beklimmen van een berg, de 75%-25% regel, graded activity, etc. Maar het gaat mij ook om bewustwording van het effect van denken, voelen en aandacht geven. Ik heb wat negatieve gedachten en gevoelens gehad de voorbije jaren! Weer nieuwe pijnklachten, weer iets dat ik niet meer kan, weer de ondergrens verlaagd, weer een niet of niet goed werkende therapie uitgeprobeerd, weer een dag/week/maand niet buiten geweest, etc. Dat negatieve uit zich verbaal maar ook innerlijk en voedt mijn brein om door te blijven gaan met het geven van pijn-versterkende prikkels. 

Ik maak het antwoord op de vraag wat Reducept mij brengt concreet. In het VR-spel ervaar ik de kracht van de herhaling. Mijn voorkeursspelen zijn zenuwbanen en controlekamer. 

Van veel webinars heb ik wat opgestoken. Met name ook van die uit 2020 waar telkens een expert een thema uitdiept. Het meest duidelijke voorbeeld is de sessie met Yanda van Rood van het LUMC. Het onderwerp is de relatie tussen chronische pijn en trauma. Een wederkerige relatie: een trauma kan chronische pijn veroorzaken maar het omgekeerde geldt ook. Zij kiest als behandeling vaak voor EMDR. Korte tijd later begin ik aan een EMDR behandeling bij Heidi Delcliseur. Een ervaren psycholoog, lid van pijnteam van mijn ziekenhuis en vertrouwd met Reducept. Heftige ervaringen uit het begin van mijn ziek-zijn en uit latere fases met een hoog watervalgehalte komen aan bod. Ik ervaar dat spanning rond die ervaringen afneemt en ik krijg gereedschap om dit zelf toe te passen. 

Een ander voorbeeld van een toegevoegde waarde van Reducept is mindfulness. Al eerder heb ik met een goed gevoel een cursus gevolgd. Het belang van gerichte, waardevrije aandacht in het hier en nu is onderdeel van mijn ‘zijn’ aan het worden. De oefeningen in webinars van Reducept dragen daar aan bij. Vooral omdat Louis Zantema helder uitlegt wat oefeningen vanuit Reducept perspectief beogen. De recente online cursus Mindfulness voor pijnbestrijding vind ik geweldig. De gestructureerde opzet waarbij kennis en oefening in elkaars verlengde liggen maakt het nut van mindfulness als instrument voor pijnbestrijding tastbaar en daardoor ook beter toepasbaar.  

Ik kan meer voorbeelden noemen maar volsta met deze constatering: Reducept heeft mij niet van mijn pijn afgeholpen maar mij geleerd er op een andere mee om te gaan en dat leidt tot een structurele verbetering. Zolang ik geen schoenen aankan is die voor anderen niet zichtbaar, maar voor mij wel belangrijk. 

Kort na deze laatste zinnen blijf ik hangen bij een regel in de roman die ik lees. Een autistische jongen zegt tegen zijn pleegvader “Ik heb niet de indruk dat je droomt, ik heb de indruk dat je gedachten hebt”. Ik betrek de zin op mijzelf en neem mij voor met de Reducept bagage vaker te gaan dromen

 

Wil je de vorige delen terug lezen? Ga dan naar: 

Deel 1. Het verhaal van Jan: Het is 1997

Deel 2. Het verhaal van Jan: Leven wordt overleven

Deel 3. Het verhaal van Jan: De rol van Reducept